Obec Spišská Teplica

Faktúra

Požiarny a bezpečnostný technik za 1/2011

Identifikácia

Číslo faktúry: 11/2011

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Elena Smejkalová, Tatrahasil, Poprad

IČO dodávateľa: 37112031

Predmet faktúry: Požiarny a bezpečnostný technik za 1/2011

Fakturovaná suma: 56.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 09.02.2011

Datum zverejnenia: 03.03.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 34.pdf ( veľkosť: 84,7 KB, aktualizované: Streda 23. Marec 2011 13:25 )