Obec Spišská Teplica

Faktúra

Telefón 1/2011

Identifikácia

Číslo faktúry: 1110215796

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Swan a.s., Bratislava

IČO dodávateľa: 35680202

Predmet faktúry: Telefón 1/2011

Fakturovaná suma: 36.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 03.02.2011

Datum zverejnenia: 03.03.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 32.pdf ( veľkosť: 106,9 KB, aktualizované: Streda 23. Marec 2011 13:24 )