Obec Spišská Teplica

Faktúra

Preprava a zneškodňovanie odpadu

Identifikácia

Číslo faktúry: 0325110346

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Tatranská odpad. spoločnosť, Žakovce 189

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Preprava a zneškodňovanie odpadu

Fakturovaná suma: 1347.08 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 03.05.2011

Datum zverejnenia: 14.06.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 114.pdf ( veľkosť: 88,9 KB, aktualizované: Utorok 14. Jún 2011 08:35 )