Obec Spišská Teplica

Faktúra

Vývoz komunálneho odpadu

Identifikácia

Číslo faktúry: 2011124

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Technické služby mesta Svit, Štúrova 87

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Vývoz komunálneho odpadu

Fakturovaná suma: 1048.84 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 05.05.2011

Datum zverejnenia: 14.06.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 121.pdf ( veľkosť: 113,9 KB, aktualizované: Utorok 14. Jún 2011 08:34 )