Obec Spišská Teplica

Faktúra

dodávka okien budova OcÚ

Identifikácia

Číslo faktúry: 073/2011

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: PS Trade Slovakia, s.r.o, Školská 782/15, Podolínec

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: dodávka okien budova OcÚ

Fakturovaná suma: 1443.05 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 19.05.2011

Datum zverejnenia: 14.06.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 130.pdf ( veľkosť: 101,8 KB, aktualizované: Utorok 14. Jún 2011 08:25 )