Obec Spišská Teplica

Faktúra

údržba miestnych komunikácii v obci

Identifikácia

Číslo faktúry: 3010071

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Juno DS, s.r.o, Lipová 17, Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: údržba miestnych komunikácii v obci

Fakturovaná suma: 4960.20 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 12.04.2011

Datum zverejnenia: 28.04.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 100.pdf ( veľkosť: 107,6 KB, aktualizované: Štvrtok 28. Apríl 2011 11:44 )