Obec Spišská Teplica

Faktúra

Vodné kultúrny dom

Identifikácia

Číslo faktúry: 411207291

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Veolia, PVPS a.s., Hraničná 662/17, Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Vodné kultúrny dom

Fakturovaná suma: 119.14 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 20.04.2011

Datum zverejnenia: 28.04.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 99.pdf ( veľkosť: 116,9 KB, aktualizované: Štvrtok 28. Apríl 2011 11:42 )