Obec Spišská Teplica

Faktúra

Tlač občasníka Teplický spravodajca

Identifikácia

Číslo faktúry: 682011

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Tlačiareň vyd. Slza, Jahodná 3550, Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Tlač občasníka Teplický spravodajca

Fakturovaná suma: 201.24 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 20.04.2011

Datum zverejnenia: 28.04.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 97.pdf ( veľkosť: 89,2 KB, aktualizované: Štvrtok 28. Apríl 2011 11:38 )