Obec Spišská Teplica

Faktúra

Vetrovky DHZ

Identifikácia

Číslo faktúry: 29/2011

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Vladimíra Štepánová, Vodárenska 82, Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Vetrovky DHZ

Fakturovaná suma: 240.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 08.04.2011

Datum zverejnenia: 28.04.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 94.pdf ( veľkosť: 66 KB, aktualizované: Štvrtok 28. Apríl 2011 11:32 )