Obec Spišská Teplica

Faktúra

Okná, vnútorné a vonkajšie parapety

Identifikácia

Číslo faktúry: 432011

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: PS Trade Slovakia, s.r.o, Školská 782/15, Podolínec

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Okná, vnútorné a vonkajšie parapety

Fakturovaná suma: 7156.94 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 14.04.2011

Datum zverejnenia: 28.04.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 91.pdf ( veľkosť: 93 KB, aktualizované: Štvrtok 28. Apríl 2011 11:28 )