Obec Spišská Teplica

Faktúra

Členský poplatok

Identifikácia

Číslo faktúry: 25/2011

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: RZTPO, Petzvalova 18, Spišská Belá

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Členský poplatok

Fakturovaná suma: 241.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 07.04.2011

Datum zverejnenia: 28.04.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 90.pdf ( veľkosť: 94,1 KB, aktualizované: Štvrtok 28. Apríl 2011 11:26 )