Obec Spišská Teplica

Faktúra

Výkon funkcie TPO 3/2011

Identifikácia

Číslo faktúry: 682011

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Elena Smejkalová, Tatrahasil, Letná 23, Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Výkon funkcie TPO 3/2011

Fakturovaná suma: 56.43 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 11.04.2011

Datum zverejnenia: 28.04.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 89.pdf ( veľkosť: 84,2 KB, aktualizované: Štvrtok 28. Apríl 2011 11:25 )