Obec Spišská Teplica

Faktúra

Knižná publikácia

Identifikácia

Číslo faktúry: 91100333

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Datatrade s.r.o, Moyzesova12, Zlaté Moravce

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Knižná publikácia

Fakturovaná suma: 27.48 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.03.2011

Datum zverejnenia: 28.04.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 88.pdf ( veľkosť: 92,6 KB, aktualizované: Štvrtok 28. Apríl 2011 11:23 )