Obec Spišská Teplica

Faktúra

Vývoz komunálneho odpadu 3/2011

Identifikácia

Číslo faktúry: 2011095

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Technické služby mesta Svit, Štúrova 87

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Vývoz komunálneho odpadu 3/2011

Fakturovaná suma: 699.84 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 05.04.2011

Datum zverejnenia: 28.04.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 86.pdf ( veľkosť: 114,2 KB, aktualizované: Štvrtok 28. Apríl 2011 11:20 )