Obec Spišská Teplica

Faktúra

Poplatok za pripojenie

Identifikácia

Číslo faktúry: 4300002469

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: SPP a.s., Mlynské nivy 44, Bratislava 26

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Poplatok za pripojenie

Fakturovaná suma: 445.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 04.04.2011

Datum zverejnenia: 28.04.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 85.pdf ( veľkosť: 99,7 KB, aktualizované: Štvrtok 28. Apríl 2011 11:19 )