Obec Spišská Teplica

Faktúra

Činnosť odborného garanta 3/2011

Identifikácia

Číslo faktúry: 32011

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Ing. Anton Šimon, Družstevná 199, Šp. Teplica

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Činnosť odborného garanta 3/2011

Fakturovaná suma: 1000.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 02.04.2011

Datum zverejnenia: 28.04.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 84.pdf ( veľkosť: 84,1 KB, aktualizované: Štvrtok 28. Apríl 2011 11:18 )