Obec Spišská Teplica

Faktúra

Autorská odmena za licensiu na verejné použitie hudobných diel

Identifikácia

Číslo faktúry: 2111109384

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Autorská odmena za licensiu na verejné použitie hudobných diel

Fakturovaná suma: 4.21 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.03.2011

Datum zverejnenia: 20.04.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 80.pdf ( veľkosť: 122,3 KB, aktualizované: Streda 20. Apríl 2011 15:59 )