Obec Spišská Teplica

Faktúra

Knihy do knižnice

Identifikácia

Číslo faktúry: 02711

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Podtatranská knižnica, Podtatranská 1, Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Knihy do knižnice

Fakturovaná suma: 96.20 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 06.04.2011

Datum zverejnenia: 20.04.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 79.pdf ( veľkosť: 160,1 KB, aktualizované: Streda 20. Apríl 2011 15:57 )