Obec Spišská Teplica

Faktúra

Doplatok k strave dôchodci

Identifikácia

Číslo faktúry: 0091/11

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Výroba a obchod Švagerko, Obrancov mieru 453, Sp. Teplica

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Doplatok k strave dôchodci

Fakturovaná suma: 48.24 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.03.2011

Datum zverejnenia: 20.04.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 78.pdf ( veľkosť: 91,8 KB, aktualizované: Streda 20. Apríl 2011 15:55 )