Obec Spišská Teplica

Faktúra

Doplatok k réžii dôchodci

Identifikácia

Číslo faktúry: 201118

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Základná škola s materskou školou, Školská 311, Sp. Teplica

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Doplatok k réžii dôchodci

Fakturovaná suma: 94.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.03.2011

Datum zverejnenia: 20.04.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 73.pdf ( veľkosť: 164,9 KB, aktualizované: Streda 20. Apríl 2011 15:07 )