Obec Spišská Teplica

Faktúra

Fa v zmysle stanov Združenia prevádzkovateľov a pracovníkov kín, členský poplatok

Identifikácia

Číslo faktúry: 90/2011

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Združenie prevádzkovateľov a pracovníkov kín SR, Košice

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Fa v zmysle stanov Združenia prevádzkovateľov a pracovníkov kín, členský poplatok

Fakturovaná suma: 4.98 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 24.03.2011

Datum zverejnenia: 20.04.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 70.pdf ( veľkosť: 114,3 KB, aktualizované: Streda 20. Apríl 2011 14:53 )