Obec Spišská Teplica

Faktúra

Knihy do knižnice

Identifikácia

Číslo faktúry: 552011

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Ing. Peter Kováčik, Život a zdravie, Nálepkova 48, Brezno

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Knihy do knižnice

Fakturovaná suma: 29.50 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 24.03.2011

Datum zverejnenia: 20.04.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 69.pdf ( veľkosť: 190,7 KB, aktualizované: Streda 20. Apríl 2011 14:51 )