Obec Spišská Teplica

Faktúra

Nákup MS Office 2007 Basic

Identifikácia

Číslo faktúry: 2011093

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: 3J Soft s.r.o, Dostojevského 3622/12

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Nákup MS Office 2007 Basic

Fakturovaná suma: 210.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 22.03.2011

Datum zverejnenia: 20.04.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 68.pdf ( veľkosť: 94,4 KB, aktualizované: Streda 20. Apríl 2011 14:47 )