Obec Spišská Teplica

Faktúra

za publikáciu

Identifikácia

Číslo faktúry: 0932011

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: RVC - Štrba, Scherfelova 6, Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: za publikáciu

Fakturovaná suma: 21.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 18.03.2011

Datum zverejnenia: 20.04.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 67.pdf ( veľkosť: 94,8 KB, aktualizované: Streda 20. Apríl 2011 14:45 )
Pdf Fa č. 67.pdf ( veľkosť: 94,8 KB, aktualizované: Streda 20. Apríl 2011 14:45 )