Obec Spišská Teplica

Faktúra

Za výkon požiarneho a bezpečnostého tecnika 2/2011

Identifikácia

Číslo faktúry: 422011 - 63/2011

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Elena Smejkalová, Tatrahasil, Letná 23, Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Za výkon požiarneho a bezpečnostého tecnika 2/2011

Fakturovaná suma: 56.43 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 11.03.2011

Datum zverejnenia: 23.03.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 63.pdf ( veľkosť: 85,9 KB, aktualizované: Streda 23. Marec 2011 14:55 )