Obec Spišská Teplica

Faktúra

Multifunkčné zariadenie

Identifikácia

Číslo faktúry: 2011078 - 62/2011

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: 3J Soft s.r.o, Dostojevského 3622/12

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Multifunkčné zariadenie

Fakturovaná suma: 228.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 15.03.2011

Datum zverejnenia: 23.03.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 62.pdf ( veľkosť: 95,7 KB, aktualizované: Streda 23. Marec 2011 14:54 )