Obec Spišská Teplica

Faktúra

Prenájom plošiny oprava Verej. osvetlenia v obci

Identifikácia

Číslo faktúry: 2011059

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Technické služby mesta Svit, Štúrova 87

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Prenájom plošiny oprava Verej. osvetlenia v obci

Fakturovaná suma: 53.18 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 08.03.2011

Datum zverejnenia: 23.03.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 61.pdf ( veľkosť: 118,5 KB, aktualizované: Streda 23. Marec 2011 14:53 )