Obec Spišská Teplica

Faktúra

Za Informačné tabule na cintorín

Identifikácia

Číslo faktúry: 1975201103

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Gustáv Antoška, SN/ 313/21, Smolenice

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Za Informačné tabule na cintorín

Fakturovaná suma: 690.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 10.03.2011

Datum zverejnenia: 23.03.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 60.pdf ( veľkosť: 86 KB, aktualizované: Streda 23. Marec 2011 14:27 )