Obec Spišská Teplica

Faktúra

Hovorné 2/2011

Identifikácia

Číslo faktúry: 1110322074-59/2011

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Swan a.s., borská 6, Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Hovorné 2/2011

Fakturovaná suma: 40.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 04.03.2011

Datum zverejnenia: 23.03.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 59.pdf ( veľkosť: 140,7 KB, aktualizované: Streda 23. Marec 2011 14:26 )