Obec Spišská Teplica

Faktúra

Odvoz komunálneho odpadu 2/2011

Identifikácia

Číslo faktúry: 2011055 - 57/2011

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Technické služby mesta Svit, Štúrova 87

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Odvoz komunálneho odpadu 2/2011

Fakturovaná suma: 666.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 04.03.2011

Datum zverejnenia: 23.03.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 57.pdf ( veľkosť: 196,6 KB, aktualizované: Streda 23. Marec 2011 14:23 )