Obec Spišská Teplica

Faktúra

Telefón

Identifikácia

Číslo faktúry: 8723975029

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Slovak Telecom a.s., Karadžičova 10, Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Telefón

Fakturovaná suma: 97.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 03.03.2011

Datum zverejnenia: 23.03.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 56.pdf ( veľkosť: 127,3 KB, aktualizované: Streda 23. Marec 2011 14:21 )