Obec Spišská Teplica

Faktúra

Noviny Spišská Teplica

Identifikácia

Číslo faktúry: 037/2011 - 55/2011

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Tlačiareň vyd. Slza, Jahodná 3550, Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Noviny Spišská Teplica

Fakturovaná suma: 201.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 02.03.2011

Datum zverejnenia: 23.03.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 55.pdf ( veľkosť: 95,2 KB, aktualizované: Streda 23. Marec 2011 14:20 )