Obec Spišská Teplica

Faktúra

Uloženie odpadu 2/2011

Identifikácia

Číslo faktúry: 0325110127

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Tatranská odpad. spoločnosť, Žakovce 189

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Uloženie odpadu 2/2011

Fakturovaná suma: 712.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 02.03.2011

Datum zverejnenia: 23.03.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 53.pdf ( veľkosť: 154 KB, aktualizované: Streda 23. Marec 2011 14:18 )