Obec Spišská Teplica

Faktúra

Telefón od 22.1.-21.2.2011

Identifikácia

Číslo faktúry: 7101827424-52/2011

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Slovak Telecom a.s., Karadžičova 10, Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Telefón od 22.1.-21.2.2011

Fakturovaná suma: 16.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 22.02.2011

Datum zverejnenia: 23.03.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 52.pdf ( veľkosť: 123,8 KB, aktualizované: Streda 23. Marec 2011 14:16 )