Obec Spišská Teplica

Faktúra

Činnosť Odborného garanta v rámci projektu znevýhodnených skupín obyvateľov 2/2011

Identifikácia

Číslo faktúry: 02/2011 - 51/2011

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Ing. Anton Šimon, Družstevná 199, Šp. Teplica

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Činnosť Odborného garanta v rámci projektu znevýhodnených skupín obyvateľov 2/2011

Fakturovaná suma: 1000.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 02.03.2011

Datum zverejnenia: 23.03.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 51.pdf ( veľkosť: 88,9 KB, aktualizované: Streda 23. Marec 2011 14:15 )