Obec Spišská Teplica

Faktúra

Plyn 3/2011

Identifikácia

Číslo faktúry: 6300142778-50/2011

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: SPP a.s., Mlynské nivy 44, Bratislava 26

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Plyn 3/2011

Fakturovaná suma: 1554.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.03.2011

Datum zverejnenia: 23.03.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 50.pdf ( veľkosť: 276,7 KB, aktualizované: Streda 23. Marec 2011 14:13 )