Obec Spišská Teplica

Faktúra

doplatok k réžii 2/2011

Identifikácia

Číslo faktúry: 201112 - 49/2011

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Základná škola s materskou školou, Školská 311, Sp. Teplica

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: doplatok k réžii 2/2011

Fakturovaná suma: 80.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 07.03.2011

Datum zverejnenia: 23.03.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 49.pdf ( veľkosť: 151,4 KB, aktualizované: Streda 23. Marec 2011 14:11 )