Obec Spišská Teplica

Faktúra

Strava pre deti v HN 2/2011

Identifikácia

Číslo faktúry: 201111 - 48/2011

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Základná škola s materskou školou, Školská 311, Sp. Teplica

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Strava pre deti v HN 2/2011

Fakturovaná suma: 462.76 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 07.03.2011

Datum zverejnenia: 23.03.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 48.pdf ( veľkosť: 190,3 KB, aktualizované: Streda 23. Marec 2011 14:11 )