Obec Spišská Teplica

Faktúra

Za vykonanie odborných prác na plynových a tlakových zariadeniach kotolňa OcÚ a kultúrny dom

Identifikácia

Číslo faktúry: 30/2011 - 47/2011

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Elena Smejkalová, Tatrahasil, Letná 23, Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Za vykonanie odborných prác na plynových a tlakových zariadeniach kotolňa OcÚ a kultúrny dom

Fakturovaná suma: 299.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 21.02.2011

Datum zverejnenia: 23.03.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 47.pdf ( veľkosť: 512,2 KB, aktualizované: Streda 23. Marec 2011 14:09 )