Obec Spišská Teplica

Faktúra

Doplatok k strave dôchodci 2/2011

Identifikácia

Číslo faktúry: 0060/11

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Výroba a obchod Švagerko, Obrancov mieru 453, Sp. Teplica

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Doplatok k strave dôchodci 2/2011

Fakturovaná suma: 50.26 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 07.03.2011

Datum zverejnenia: 23.03.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 46.pdf ( veľkosť: 613,6 KB, aktualizované: Streda 23. Marec 2011 14:02 )