Obec Spišská Teplica

Faktúra

Stravné 2/2011 robotníci

Identifikácia

Číslo faktúry: 0061/11

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Výroba a obchod Švagerko, Obrancov mieru 453, Sp. Teplica

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Stravné 2/2011 robotníci

Fakturovaná suma: 86.80 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 28.02.2011

Datum zverejnenia: 23.03.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 45.pdf ( veľkosť: 180,7 KB, aktualizované: Streda 23. Marec 2011 14:01 )