Obec Spišská Teplica

Faktúra

Za používanie portálu

Identifikácia

Číslo faktúry: 2011048

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: RVC - Štrba, Scherfelova 6, Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Za používanie portálu

Fakturovaná suma: 67.00 €

Dátumy

Dátum vystavenia: 28.02.2011

Datum zverejnenia: 23.03.2011

Dokumenty Pdf Fa č. 44.pdf ( veľkosť: 107,5 KB, aktualizované: Streda 23. Marec 2011 13:59 )