Obec Spišská Teplica

Faktúra

odvoz, znehodnotenie bio odpad, kontajnery VOK

Identifikácia

Číslo faktúry: 1051700419

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: odvoz, znehodnotenie bio odpad, kontajnery VOK

Fakturovaná suma: 190.13 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 08.03.2017

Dátum doručenia: 13.03.2017

Datum zverejnenia: 07.04.2017

Dokumenty