Obec Spišská Teplica

Faktúra

telefónne poplatky 02/2017

Identifikácia

Číslo faktúry: 3413513736

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: telefónne poplatky 02/2017

Fakturovaná suma: 23.99 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 08.03.2017

Dátum doručenia: 09.03.2017

Datum zverejnenia: 07.04.2017

Dokumenty