Obec Spišská Teplica

Faktúra

telefónne poplatky, internet 02/2017

Identifikácia

Číslo faktúry: 7794052642

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: telefónne poplatky, internet 02/2017

Fakturovaná suma: 120.54 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 02.03.2017

Dátum doručenia: 08.03.2017

Datum zverejnenia: 07.04.2017

Dokumenty