Obec Spišská Teplica

Faktúra

Orez a výrub stromov obec, cintorín

Identifikácia

Číslo faktúry: 08/2017

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Michal Sroka

Adresa dodávateľa: Pod Poľanou 22, 976 56 Pohronská Polhora

IČO dodávateľa: 47758422

Predmet faktúry: Orez a výrub stromov obec, cintorín

Fakturovaná suma: 995.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 08.03.2017

Dátum doručenia: 08.03.2017

Datum zverejnenia: 07.04.2017

Dokumenty