Obec Spišská Teplica

Faktúra

ubytovanie- školenie

Identifikácia

Číslo faktúry: 20170802

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: CLEMIA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Suché mýto 19, 811 03 Bratislava

IČO dodávateľa: 50591070

Predmet faktúry: ubytovanie- školenie

Fakturovaná suma: 152.20 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 26.02.2017

Dátum doručenia: 06.03.2017

Datum zverejnenia: 07.04.2017

Dokumenty