Obec Spišská Teplica

Faktúra

účastnícky poplatok odborný seminár, materiály, publikácie, CD,konzultačný servis

Identifikácia

Číslo faktúry: 2017/0048

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: SOTAC, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Južná trieda 1, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 36189855

Predmet faktúry: účastnícky poplatok odborný seminár, materiály, publikácie, CD,konzultačný servis

Fakturovaná suma: 213.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 28.02.2017

Dátum doručenia: 03.03.2017

Datum zverejnenia: 07.04.2017

Dokumenty