Obec Spišská Teplica

Faktúra

paušál plyn 03/2017 OcÚ, DHZ

Identifikácia

Číslo faktúry: 7273765510

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: paušál plyn 03/2017 OcÚ, DHZ

Fakturovaná suma: 2400.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.03.2017

Dátum doručenia: 02.03.2017

Datum zverejnenia: 07.04.2017

Dokumenty