Obec Spišská Teplica

Faktúra

HN doplatok k strave február /dot. UPSVR

Identifikácia

Číslo faktúry: 201712

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Obrancov mieru 454, 05934 Obec Spišská Teplica

IČO odberateľa: 00326534

Názov dodávateľa: Základná škola s materskou školou

Adresa dodávateľa: Školská 311, 059 34 Spišská Teplica

IČO dodávateľa: 37876066

Predmet faktúry: HN doplatok k strave február /dot. UPSVR

Fakturovaná suma: 196.20 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 28.02.2017

Dátum doručenia: 02.03.2017

Datum zverejnenia: 07.04.2017

Dokumenty